Bygger gangbro fra P-huset

Omkring månedsskiftet september-oktober går arbejdet i gang med at opføre og montere en 35 meter lang gangbro over Nørre Havnegade, mellem kollegiet og Alsik. Arbejdet vil strække sig over ca. tre måneder, og i den periode bliver Nr. Havnegade spærret for biltrafik.

Mindepladen tilbage på havnen

- Vi har været meget bevidste om, at vi skulle lykkes med at få genplaceret mindepladen, fortæller adm. direktør for Havneselskabet, Michael Saxtorph. – Så vi har været i dialog med 4. maj komiteen i Sønderborg om placeringen.

Danmarks billigste huseleje

Sammenlignet med andre nybyggede kollegier i Danmark sparer de unge ca. 2.000 kr. om måneden i husleje ved at studere i Sønderborg i forhold til København, og 500 kr. i forhold til Århus. Og de unge har boliggaranti i Sønderborg.

Byens længste bænk bygges fra søsiden

Fra slutningen af juni gør M. T. Højgaard forberedelser til at afslutte arbejdet med at bygge byens længste bænk. Det sker fra vandsiden. Firmaet skal for Sønderborg Kommune opføre en træpromenade og en træbro fra Kongebroen forbi Hotel Alsik til Multikulturhuset.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2486 7463 | E: info@byenshavn.dk