Nørre Havnegade er spærret

Sønderborg Kommune er nu i gang med at gøre den sidste del af den nye tilkørselsvej til Byens Havn færdig. Derfor er Nørre Havnegade spærret for motorkøretøjer 12.-24. februar, begge dage incl.

Støber regnvandsbassin

Det forberedende arbejde er indledt på kollegiebyggeriet. Der graves først ud til at støbe et stort bassin til regnvand.

Ny adgangsvej til kasernen

Sønderborg Kommune er i gang med at etablere en ny adgangsvej til kasernen med indkørsel over for Videnshuset.

200 dage uden uheld

Entreprenørfirmaet Hoffmann kan først i februar markere 200 dage uden arbejdsuheld med efterfølgende fravær - om alt går vel.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2486 7463 | E: info@byenshavn.dk