Skip to the content

Havbo

Bygningen fremstår som et vigtigt både afsluttende og indledende punkt for hele det nye havneområde.

Altanerne er integreret i selve bygningen, og etagerne er forskudt, så altanerne virker som bygnings-fremspring og bidrager til et dynamisk formsprog og en facade, som flugter hele vejen op og giver bygningen liv. På den måde har vi skabt en harmonisk bygningskrop.

Alle ni boliger har optimal udnyttelse af udsigten og de tilknyttede udearealer. Taget er en flad konstruktion, således at bygningen visuelt slutter ved overkant ydervæg, uden udhæng eller gesimser. Nybyggeriet både indrammer og understøtter pladsrum, opholdsarealer, havnepromenadens forløb, Nørre Havnegades forløb og anerkender skipperhusenes betydning.