Skip to the content

Ewers-pakhuset får nyt tag, når træværket er rettet op

Multikulturhuset til ca. 100 mio. kr. til kommunens børnebibliotek, det tyske bibliotek, Kunstskolen og voksenbibliotek m.v. omfatter både det gamle Ewers pakhus og et nybyggeri i tre etager.

75 procent af masterplanens samlede arealer er nu enten bebyggede eller aftalt bebygget

Efter at første spadestik er taget til byggeriet af hotelprojektet Alsik er jeg ofte spurgt, hvor langt Sønderborg Havneselskab er kommet med at realisere Frank Gehrys masterplan for den nye havnefront i Sønderborg.

Op til 381 biler i nyt P-hus

Når lokalplanen for et nyt parkeringshus på den tidligere soldatergrund, Gerlachsgade 2A, er endeligt vedtaget, formentlig i første kvartal 2016, bliver fem udvalgte entreprenørvirksomheder bedt om at komme med forslag til, hvordan de for 38 mio. kr. vil bygge et nyt parkeringshus til op til 381 biler.

Fælles informationstjeneste

Med op til 20 forskellige entreprenører på havnen kan det være svært for borgerne at finde ud af, hvem man skal spørge, hvis man har spørgsmål eller kritik af forhold omkring byggerierne.

Nyhedsbrev 27. november

Nyhedsbrev 27. november ...

Havbogade-parken skaber helhed

Sønderborg Kommune har fået udarbejdet en helhedsplan for udearealerne i området ved Havbogade som en del af realiseringen af Gehrys masterplan for havnen.

Rydder grunden til det store hotel-projekt

Fakta om nedbrydningen

I alt 16 bygninger og anlæg langs med kajen til den tidligere erhvervshavn i Sønderborg bliver revet ned. Alle bygninger er rømmet, og arealerne på havnen ejes af Havneselskabet.

Nedrivningen begyndte i starten af juni, og i den forbindelse blev der opsat 700 meter afspærringer på havnen i Sønderborg. Alle naboer har fået et brev om, hvad nedbrydningerne vil indebære af gener, og i forbindelse med planlægningen er der taget en del fotos af bygningerne før nedbrydningsarbejdet startede.

Der er gjort et stort forarbejde og sikret bæredygtigheden og miljøet omkring nedrivningen. Bygningerne er alle undersøgt for PCB, bly, asbest og chlorerede parafiner. Fire entreprenører gav tilbud ud fra en diger rapport på 160 sider, som i deltaljer beskriver, hvilke miljøhensyn, der skal tages, og hvordan havnens bygninger i store træk ikke er belastede miljømæssigt med farlige stoffer. Også jordbundsforholdene er undersøgt. Ved bortskaffelsen bliver materialerne opdelt i farligt affald, ikke-farligt affald og ikke forurenet byggeaffald.

De berørte bygninger og anlæg ligger mellem Pakhuset og Videnshuset. I daglig tale drejer det sig om olietankene, H. K. Samuelsens tidligere bygninger og kontorer / i-Fabrikken og marinehjemmeværnets tidligere bygninger. Alle lejere er fraflyttet sidste år.

De bygninger og anlæg der rives ned, er de sidste bygninger på Sønderborg Nordhavn fra tiden, hvor havnen var en driftig erhvervshavn, bortset fra Pakhuset, som bliver en del af kommunens kommende multikulturhus.

Storstilet hotelbyggeri i Sønderborg bliver til virkelighed

Bitten og Mads Clausens Fond (BMC) står sammen med pensionsselskabet PFA Pension bag højkvalitets hotelbyggeri med konference, spa og restauranter på den nye havnefront i Sønderborg. BMC-Fonden og PFA investerer tilsammen over 600 millioner kr. i projektet. Ligeledes investerer Sønderborg Kommune et 3-cifret millionbeløb i udviklingen af hele havneområdet.

BMC-fonden bliver aktiv i udførelsen af Frank Gehry’s masterplan om at ændre Sønderborgs havnefront til en ny levende bydel med boliger, kontor og bylivsaktiviteter. Et nyt internationalt hotel med 190 værelser, 3 restauranter, konferencefaciliteter til 400 personer og mange forskellige spa-aktiviteter er en afgørende del af denne plan. BMC-Fonden og PFA Pension bliver de primære investorer, og Sønderborg kommune bidrager med væsentlig infrastruktur.

Peter M. Clausen, formand for BMC-Fonden, er begejstret over, at planerne for Sønderborgs nye vartegn nu kan realiseres:

”Det nye hotel bliver en kæmpe gevinst for udviklingen af Sønderborg. Hotellet vil skabe vækst og trække turisme til hele området. Antallet af hotelværelser i Sønderborg vil blive fordoblet, og vi vil tiltrække nye konferencegæster, forretningsfolk og turister til byen. Det er et stort skridt for BMC-fonden at gå ind i projektet som aktiv investor, og beslutningen er helt i tråd med fondens formål for at fremme udviklingen på Als. Vi er overbeviste om, at dette bliver til stor gavn for området”

Hotellet, der er tegnet af Henning Larsen Architects, vil med sine 18 etager og en enestående arkitektur blive et vartegn for Sønderborg i et by- og naturskønt område på havnefronten direkte ved Alssund. Direktør for BMC-Fonden, Per Have, ser store muligheder i hotelmarkedet:

”Antallet af hotelovernatninger har været stigende de seneste år - især i Sønderjylland – og med hotellets ambitiøse koncept er der grundlag for en reel udvidelse af markedet. På hotellet skaber vi et miljø, hvor alt lige fra værelser til spisemuligheder er på et meget højt niveau. Kvaliteten er i højsædet, så vi kan tilbyde unikke oplevelser og faciliteter. Dette også til glæde for Sønderborg og omegnens borgere.”

PFA Pension finansierer sammen med BMC-Fonden projektet. Direktør i PFA Ejendomme, Michael Bruhn, ser ligesom de øvrige parter et stort potentiale i det nye hotel og ser frem til at udvide samarbejdet med fonden:

”Vi er glade for at kunne udvide vores eksponering i Sønderborg med endnu en attraktiv investering med en stærk lokal partner. PFA investerede sidste år i Shopping centeret Borgen med blandt andre BMC-Fonden. Den investering er forløbet meget tilfredsstillende, og derfor er vi glade for også at kunne samarbejde om projektet i Sønderborg. Projektet vil understøtte de store lokale erhvervsvirksomheders behov for overnatnings- og konferencefaciliteter af høj kvalitet, og det vil kunne bidrage positivt til en øget turisme i Sønderborg”.

Hotellets endelige navn bliver fastlagt i løbet af sommeren.