Skip to the content

Hotel-byggeriet giver beskæftigelse til 160 i 2½år

Sønderborg Havneselskab forventer, at byggeriet af det hidtil største hotel i den dansk-tyske grænseregion vil strække sig over to et halvt år – fra næste sommer

Det planlagte hotel med 210 senge med tilhørende 6.900 kvm. waterpark på havnen i Sønderborg vil i byggeperioden give beskæftigelse i ca. 160 i 2½ år.

- Projektet koster private investorer ca. 600 mio. kr., så projektet vil give daglig beskæftigelse til i gennemsnit 160 rådgivere, underleverandører og håndværkere i de to et halvt år, som byggeriet vil strække sig over, oplyser adm. direktør Michael Saxtorph, Sønderborg Havneselskab.

Han glæder sig til nu at præsentere offentligheden for flere af projektets detaljer. Det sker i det materiale, som byrådet og derefter offentligheden nu kan forholde sig til i det kommende lokalplanarbejde, og det vil ske på et informationsmøde i december.

- Vi har indhentet informationer fra andre store hotel- og waterparkprojekter for at få viden om de sidegevinster, der er. Og borgere, erhvervsliv og kommune kan se frem til helt kontante fordele i form af flere turister, mere handel i butikkerne, større beskæftigelse og et bedre skatteunderlag, lover Michael Saxtorph.

Hotellet vil få ca. 94.000 gæster på årsbasis. Det svarer til yderligere 260 ekstra borgere i Sønderborg hver dag; cirka det dobbelte om sommeren og færre om vinteren. En tredjedel vil være forretnings- og konferencegæster, der vil spise på både hotellets og på lokale restauranter.

Waterparken forventes at få 240.000 besøgende på årsbasis. Hver besøgende skal serviceres, og mange vil vælge at stille sulten efter vandturen med sund mad fra cafeteriet. I gennemsnit vil hver besøgende lægge ca. 190 kroner til waterpark, wellness, fitness, restaurant mm. i forbindelse med det forventede ophold på 3-4 timer i parken.

Erfaringerne fra andre waterparker er, at en waterpark attraktion får turister til at blive en ekstra dag ved destinationen og Sønderborg området har årligt 3,1 mio. turister, hvoraf den ene million overnatter, og når 10 % af disse vælger en ekstra overnatning, betyder det, at der kommer 100.000 ekstra overnatninger, med deraf følgende ekstra omsætning til hotellerne, campingpladser, lystbådehavne, eller privat overnatning.

Samlet set vil projektet give områdets detailhandel øget omsætning. Og når bygningsarbejderne afslutter deres arbejde, vil hotellet, waterpark mm. give en daglig beskæftigelse til ca. 500 i Sønderborg. Det vil også gavne kommunekassen med øgede skatter både fra ansatte og fra den øgede skat som forretninger evt. kan betale ved stigende omsætning og indtjening som følge af hotel og waterpark. --

Det konkrete skitseprojekt for hotellet

Sønderborg Havneselskab er meget tilfreds med det arkitektoniske koncept, som er blevet resultatet af et stærkt samarbejde mellem Henning Larsen Architects, havneselskabet og de operatører, som står bag hoteldrift og waterpark.

"Hotellet rejser sig om et nyt vartegn for Sønderborg og skaber et nyt orienteringspunkt i byen. Vi har været meget inspireret af Sønderborgs historie som handelsby med en livlig havn, pakhusene og et nært forhold til havet. Derfor er der en flot panorama-udsigt til havnen fra vandlandet og hotellets værelser. Det har været vigtigt for os, at Sønderborgs historie og egenskaber kunne mærkes i vores design," fortæller direktør og partner Louis Becker, Henning Larsen Architects.

Mod havnen skabes et offentligt tilgængeligt byrum, der løber langs hele byggeriet. Mod syd dannes en stor plads med terrasser mod vandet og mulighed for ophold. Byrummet binder havnefronten sammen og skaber en tilknytning til Sønderborg Slot lidt længere mod syd. Pladsen bliver et livligt sted i byen præget af aktiviteterne i området.

Det ca. 85 meter høje hotel får en facade nederst med mursten og derefter beklædt med bl.a. kobber som en historisk reference. Hoteltårnet er bygget op af mindre elementer og rummer både hotelværelser, hotellejligheder og kontorer. Der vil være et spektakulært panorama over Sønderborg. Hotellet bliver et ikon med en højde til at kunne skue til Aabenraa og til Flensburg. Og selve hoteltårnet er slanket i forhold til den oprindelige plan, så indsigten til Sct. Marie kirke fra nord er bedre end i den oprindelige plan.

"Hotellets øverste etage tænkes åben for alle. Herfra vil man kunne opleve byens skyline med både historiske og moderne elementer," siger Louis Becker. "Frank Gehrys masterplan har fanget noget af byens sjæl. I hoteltårnet har vi arbejdet videre med de forskudte geometrier, fordi det er en reference til byens skala. Det er en stor kvalitet ved masterplanen."

Waterparken er designet, så gæsterne får et enestående udsyn over Alssund. Den tætte kontakt til havnerummet vil give vandlandet en særlig oplevelsesrig og eventyrlig kvalitet, der i sig selv vil være en attraktion. Der bliver en særlig nordisk stemning, fordi der bl.a. bruges natursten og træ.

Et vigtigt skridt

- Projektet forløber efter planen, og i Sønderborg Havneselskab glæder vi os over det engagement, som alle involverede parter viser for at udvikle løsninger på de fantastisk mange udfordringer, et sådant projekt byder på. Det er som en rejse, nogle gange også i uvejsomt terræn, fortæller Michael Saxtorph.

- Efter mange drøftelser og beregninger, også i forhold til hoteldriften, har udviklingen af projektet ført til, at vi både af arkitektoniske, praktiske og økonomiske grunde bygger ca. 6.500 kvm flere etagekvadratmeter end først antaget. Hotellet bliver ca. 11 meter højere end i første udkast og samlet godt 100 mio. kr. dyrere, så projektet vil beløbe sig til ca. 550-600 mio. kr. Disse planer skal vi nu have konkretiseret overfor investorer og finansielle institutter.

Havneselskabet forventer at have aftalerne om byggeri og drift på plads med udgangen af i år, så hotellet kan indvies i 2018, oplyser Michael Saxtorph. Havneselskabet vil snarest aflevere materialet til myndighedsbehandling, så byrådet kan forholde sig til at sende et konkret lokalplanforslag i offentlig høring, formentlig efter byrådsmødet i oktober.

De sikrer et godt miljø i havnebassinet

En ny og meget stor overløbsbrønd, tre meter i diameter og tre tons tung, bliver sat ned i krydset Helgolandsgade tæt ved det centrale torv i Frank Gehrys masterplan for havnen.

Med den nye brønd sikrer Sønderborg Forsyning et langt bedre miljø i havnebassinet. Typisk har den nuværende kloakledning og brønd medført, at der ca. 60 gange om året er ført urenset spildevand ud i havnebassinet.

Med den nye brønd forventer Sønderborg Forsyning, at store regnskyl kun fører til, at urenset spildevand ledes ud i havnebassinet seks gange om året.

- Vi investerer ca. 600.000 kr. i at skabe et bedre miljø i havnebassinet. Og vi gør det nu, så vi er på forkant i forhold til det kommende hotelbyggeri og til, at Helgolandsgade bliver hævet ca. 1,5 meter. Vi har også taget højde for, at brønden kan forlænges til den nye vejhøjde, oplyser projektleder ved Sønderborg Forsyning, Finn Christensen.

Tysk hotel-kæde rykker ind i Danmark

Med et fælles koncept for hotel og waterpark skabes der i Sønderborg et unikt byggeri i samarbejde med entreprenørfirmaet A. Enggaard, Aalborg, og Henning Larsen Architects i København

Næste skridt er taget på vejen til byggeriet af det hidtil største hotel i den dansk-tyske grænse-region.

Havneselskabet i Sønderborg har skabt et fælles konsortium til at virkeliggøre byggeriet af hotel med waterpark i den nye bydel i Sønderborg, som den internationalt berømmede arkitekt Frank Gehry har udarbejdet masterplan for.

Sønderborg Havneselskab har således indgået aftaler med de parter og operatører, som i et fælles konsortium vil få detaljerne på plads for både byggeri og drift af et hotel med 210 værelser på 18 etager og en waterpark på 6.000 kvm.

Parterne i det nye sønderjyske hotelkonsortium er én af Tysklands solide internationale hoteloperatører, RIMC , med hotelprojekter i en række lande og tyske Alpamare Management, som er én af de førende europæiske udviklere af waterparks. Bygge- og entreprenør-kompetencerne bidrager A. Enggaard, Aalborg med, og konsortiets parter er gået i tæt dialog med Henning Larsen Architects , som er udvalgt til at tegne projektet.

- Vi har bragt netop de parter sammen, som kan realisere projektet, så vi får det allerbedste grundlag til i efteråret også at få finansieringen på plads, mener havneselskabets administrerende direktør Michael Saxtorph, Sønderborg. Han siger om processen::

- Det fælles konsortium viser en fantastisk vilje og fasthed i drøftelserne om, hvordan alle krav til byggeriets bæredygtighed, driftsøkonomi og publikums oplevelse af kvalitet bliver helt unik for vores landsdel. Vi forventer at kunne præsentere det samlede projekt i detaljer sidst i august.

Ekspert i hoteldrift
RIMC har et solidt kendskab og erfaring i at udvikle individuelle hotelkoncepter og har været involveret i ca. 100 hoteller i Tyskland, Schweiz, Østrig, Rusland, Italien, Indien og Benelux. Kerneydelsen er at skabe hotelkoncepter og at gennemføre dem!

- RIMC fuldender skræddersyede kontrakter tilpasset lokale forhold og sætter aldrig deres eget navn på hotellet. De formår at sætte sig ind i de lokale forhold og at se mulighederne i synergier, der er med til at sikre hotellet en langsigtet sund økonomi. Dermed bliver det også en langsigtet sund investering. Og som direktøren i selskabet siger det, så er de måske ikke bedre end andre hotel-grupper. De er bare anderledes – og superkompetente, lyder vurderingen fra Michael Saxtorph.

Trendsætter for waterparker
Alpamare er trendsætter indenfor waterparker og har mere end 30 års erfaring i at designe, bygge og drive rentable waterparker i bl.a. Tyskland og Schweiz. Firmaet åbnede i 1972 Europas første badeland og står bag én af verdens første indendørs vandlande med en unik kombination af sjov og wellness faciliteter. Alpamare er tildelt prisen for det reneste vandland i Tyskland.

- Alpamare ved præcist, hvad slags forundersøgelse investorer har brug for. De ved, hvilke oplysninger der er relevante for lave drifts-og vedligeholdelsesomkostninger, og hvordan man konstant kan øge interessen for en park i et stærkt konkurrencepræget miljø. Det er en meget seriøs og professionel partner for os, understreger havneselskabets adm. direktør Michael Saxtorph.

(28. juni 2013)

Fremtidens bibliotek – Sønderborg vandt

Sønderborgs planer om at kombinere nybyggeri med brugen af pakhuset på havnen i Sønderborg har vakt så stor opmærksomhed, at Sønderborgs multikulturhus har vundet Kulturstyrelsens og Realdanias konkurrence, der har fremtidens biblioteker på dagsordenen.

Kulturstyrelsen og Realdania arrangerer faglige workshop for Sønderborgs multikulturhus, hvor firmaet Signal Arkitekter assisterer. Sønderborg får således faglig bistand til at få udarbejdet konkrete forslag til indretningen, så multikulturhuset opfylder brugernes behov og de mange nye krav til indholdet i fremtidens bibliotek.

Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget i Sønderborg, Stephan Kleinschmidt er meget tilfreds med, at Sønderborg blandt 40 kommuner er valgt med kombinationen af nybyggeri og brugen af pakhuset, hvor Billund og Thisted kommuner som de to andre vindere af konkurrencen ombygger eksisterende biblioteker.

Biblioteksbrugere i Thisted, Billund og Sønderborg kommuner kan se fem til, at deres bibliotek er i førertrøjen, når det gælder fremtidens mange flere behov og ønsker, bebuder kulturstyrelsen og Realdania.

- Pakhuset byder netop på det rå robuste indtryk, der er målet med multikulturhuset, og allerede i Frank Gehry’s masterplan er pakhuset fremhævet som vigtig for hele havneprojektet. At pakhuset så også har en historisk værdi som det eneste af slagsen, der er tilbage i Sønderjylland, understreger jo fornuften i kombinationen mellem nyt og gammelt, mener formanden for kommunens kultur- og erhvervsudvalg, Stephan Kleinschmidt

- Jeg glæder mig til at se, hvordan gevinsten fra kulturstyrelsen og Realdania kan bidrage til at konkretisere vores strategi om en rå robust bygning med åbne, fleksible rum og digitale løsninger. For netop denne strategi vil sikre et multikulturhus der hele tiden kan omformes til fremtiden. En sådan måde at skabe rammer for kulturtilbud og bibliotekstilbud bliver en nyskabelse, som også vil vække interesse internationalt, forudser Stephan Kleinschmidt.

--

Konkurrencen med Sønderborg som én af tre vindere er sat i gang for at udarbejde et dansk modelprogram for folkebiblioteker. Byrådet i Sønderborg har besluttet at skabe et multikulturhus og afsat 96 mio. kr. over de kommende år. Projektet gennemføres i samarbejde med Sønderborg Havneselskab og indfrier ProjectZero målet om bæredygtighed.
(Kilde: Sønderborg Kommune, april 2013)

Dansk stjerne-arkitekt tegner nyt hotel med waterpark i Sønderborg

Sønderborg Havneselskab har indgået aftale med det danske og internationalt kendte arkitektfirma Henning Larsen Architects om at tegne et nyt bynært hotel med waterpark i Sønderborg. Hotellet bliver 4 stjernet med 210 værelser og vil med et 6.000 kvadratmeter stort waterpark-koncept tiltrække store og brede målgrupper. Hele komplekset vil blive del af markedsføringen af Sønderborg som en ny besøgs-distination. Senest til årsskiftet forventer Havneselskabet, at der ligger en klar køreplan for både opførelse som drift.

- Vi har bedt flere af de bedste danske arkitekt-firmaer byde ind på opgaven med at tegne hotellet med waterpark og udvælgelsen endte med, at vi har indgået en aftale med Henning Larsen Architects om at arbejde videre med de ideer, arkitektfirmaet har præsenteret, oplyser adm. direktør i Sønderborg Havneselskab, Michael Saxtorph. Han har store forventninger til både arkitektur og bæredygtighed.

Projektet på havnen i Sønderborg by er en del af Frank Gehry’s masterplan for at omdanne havnen fra en erhvervshavn til en ny bydel med multikulturhus, kunsthal, hotel med waterpark, beboelse og kontorer. De samlede investeringer vil beløbe sig til 1,5 mia. kr., hvoraf Sønderborg Kommunes andel er på 182 mio. kr. til kajrenovering, vejanlæg, multikulturhus og øvrige projekter inden for masterplanen. – Der bliver skabt ca. 500 nye arbejdspladser i området i kraft af projekterne på havnen, forudser Michael Saxtorph.

Arkitektur i favntag med Sønderborg
Sønderborg har en vision om at være CO2 neutral i 2029. Hotelprojektet vil bidrage til at nå i mål. Henning Larsen Architects arbejder med energioptimering som en del af designet. Allerede tidligt i designfasen arbejder arkitekterne på at minimere byggeriets energiforbrug.

- Vi vil skabe et projekt, der naturligt bliver en del af Sønderborg, siger direktør, partner og arkitekt MAA Louis Becker hos Henning Larsen Architects, som har fået opgaven at skabe et byggeri i verdensklasse. - Vi kommer udefra og ser på byen med friske øjne. Vi kan måske se nogle muligheder, som andre ikke har set. Vi stiller åbne spørgsmål og lytter, inden vi begynder at tegne. Det en meget åben tilgang til arkitektur, der betyder, at designet kobler sig på byen.

Tre forhold springer i øjnene hos arkitekten, når han går rundt i Sønderborg.

- Byen emmer af historie, også bygningshistorien, og vi er glade for, at pakhuset på havnen består, og at der er referencer tilbage til en tid, hvor havnen var noget ganske andet. Sønderborg er en historisk handelsby, og pakhuset giver en naturlig reference til den del af byens historie. Det er med til at give Sønderborg den identitet, som turister og andre besøgende vil komme for at opleve, mener Louis Becker.

Arkitekterne hos Henning Larsen Architects har ud over byens historie også ladet sig inspirere af det karakteristiske landskab og byens transition fra historisk handelsby til moderne vidensby.

Nye muligheder for innovative service-virksomheder på havnefronten i Sønderborg

Knapt er det store videnshus klar til indflytning på Sønderborgs Havnefront, før entreprenørfirmaet Asger Enggaard nu udbyder lejemål i en ny nabobygning, som bliver opført, når der er lejere til byggeriet.

Det nye kontorhus opføres i fem etager kun 200 meter fra det centrale torveområde med et kommende hotel, konferencefaciliteter og waterpark, kunsthal og multikulturhus. Alle bygningerne indgår som uadskillelige tandhjul i Frank Gehrys masterplan. Den sikrer, at byens tidligere industrihavn bliver en ny bydel præget af enestående arkitektur, høj kvalitet og mange aktiviteter. Et sted, hvor mennesker har lyst til komme på besøg, bo og drive virksomhed.

Ambitionen er at skabe en bygning, der er i verdenseliten hvad angår energi- og ressourceforbrug. Det bliver et bæredygtigt lavenergi-byggeri som overholder 2020-kravene til lavt energiforbrug.

- Vi opfører byggeriet så fleksibelt, at det kan opdeles fra 1 til 13 lejemål fordelt på de fem etager. Der er også mulighed for, at leje kan samle fællesfaciliteter som køkken, kantine, møderum, stillerum og reception, oplyser bygherren.

Sønderborg Havneselskab har optimismen, når det drejer sig om at tiltrække erhvervslivet. – Det er utrolig attraktivt for innovative virksomheder at blive en del af aktiviteterne på havnen. Jeg tror på, at også udenbys virksomheder vil overveje at skabe sig en fremtid i det nye miljø, som bliver skabt, siger adm. direktør Michael Saxtorph i en kommentar til byggeriet af det kontorhus, som allerede blev tænkt ind i Gehrys plan for, hvordan byrummet skal disponeres på havnefronten.

Multikulturhuset - Et kraftcenter for læring, kunst og kultur

Det nye multikulturhus på havnen i Sønderborg skal være et unikt mødested med fremtidens bibliotek og et kraftcenter for læring, kunst og kultur gennem samarbejde mellem mange parter. Det skal være et mødested i dagligdagen for alle byens borgere – ikke mindst de unge og familierne. Det skal være et sted, hvor alle sanser udfordres, og hvor man inspireres til at tænke nyt.

Disse tanker er allerede nedfældet i visionerne for det nye multikulturhus, som er vedtaget af byrådet for at samle områdets nuværende kulturinstitutioner og skabe udvikling og stærkere tilbud gennem synergi – også i forhold til attraktionerne i den øvrige Frank Gehry-plan for havnen, herunder kunsthallen, der bliver nabo med digital kunst. Foruden fremtidens bibliotek vil huset rumme Sønderjyllands Kunstskole og kommunens Center for Kultur, ligesom andre relevante parter kan blive en del af fællesskabet.
Nu tages det næste skridt for at blive mere konkret med multikulturhusets indretning.

Mandag den 17. juni kl. 11-16 holdes en workshop med eksperter, ledere og medarbejdere på kursuscentret Sandbjerg Gods, og da netop samarbejde og synergi er et kodeord for multikulturhuset, søger kommunens Center for Kultur lige nu efter idérige biblioteksbrugere i alle aldre, som gerne vil deltage.

Tilmelding sker til Poul Valdemar Nielsen, tlf. 2790 5469 eller mail: pvni@sonderborg.dk – skriv hvad dine interesser er, og hvorfor du gerne vil deltage. Der er et begrænset antal pladser, og det skal være en bredt sammensat gruppe.
Workshoppen bliver ledet af konsulentfirmaet Signal, som var ”præmien”, da multikulturhuset i Sønderborg i april blev udpeget af Kulturstyrelsen og fonden Realdania som pilotprojekt for fremtidens bibliotek. Signal er ekspert i brugerinvolvering og står i øvrigt også for processen med indretning af DOKK1 - det nye hovedbibliotek og borgerservice på havnen i Aarhus. I Sønderborg vil der efter planen blive op mod 5000 kvadratmeter til rådighed i multikulturhuset, som lige nu er i EU-licitation om bygherrerådgivning.
(Kilde: Sønderborg Kommune, maj 2013)