Skip to the content

Havneselskabet overtager pakhuset

Et mageskifte sætter nu gang i det første byggeprojekt i Frank Gehrys plan for udviklingen af havnen i Sønderborg. Ejerne af Ewers Pakhus og Sønderborg Havneselskab har nemlig aftalt et mageskifte, så Havneselskabet overtager pakhuset. Til gengæld overtager ejerne af pakhuset en del af det ubebyggede areal mellem pakhuset og Chr. D X’s bro, som i Frank Gehrys masterplan er udlagt som Bolig A.

- Pakhuset er i Frank Gehrys masterplan en del af et multikulturhus, og vi er mest interesseret i at bygge boliger. Så vi er meget tilfredse med aftalen. Vi har allerede nu de første skitser til boligbebyggelsen klar, oplyser Claus P. Elholm og Carsten Jørgensen. De vil opføre boligerne syd for Ewers pakhus i fem etager med i alt 1.600 kvadratmeter. Det forventes, at byggeriet vil stå færdigt medio 2012.

- Vi har forsøgt, at sikre hele havneprojektet en god start ved også at vælge Juul&Frost, de samme arkitekter, som har udarbejdet den designguide som vores byggeri og de øvrige fremtidige byggerier inden for Frank Gehrys masterplan skal følge, tilføjer de to bygherrer. De går nu i gang med detailplanlægning og projektering.

Direktør i Havneselskabet, Steen B. Laursen, fastholder, at pakhuset er en vigtig del af masterplanen for havnen. Men han lover ikke, at pakhuset er reddet.

- Vi vil gøre, hvad vi kan for, at pakhuset bliver reddet. Men det kræver, at nogen har konkrete ideer til, hvad der skal være i bygningen, og at det lykkes at finde investorer. Derfor åbner vi op for, at pakhuset kan bruges til andet end til at være en del af et multikulturhus. Vi efterlyser realistiske ideer. Med mageskiftet står nu mange muligheder åbne for, hvad pakhuset kan bruges til. Så jeg opfordrer stærkt de kreative kræfter i Sønderborg til at komme med ideer, som også kan finansieres. Også Havneselskabet vil arbejde med ideer og forsøge at skaffe investorer. Men lykkes det ikke at finde en holdbar løsning, kan resultatet være, at pakhuset ikke kan bevares, oplyser Steen B. Laursen.

Også borgmester Aase Nyegaard håber stærkt på, at det lykkes for byens kreative kræfter at komme med ideer, der kan finansieres.

- Havneselskabet har gjort det helt rigtige i forhold til at få alle gode realistiske ideer på bordet om brugen af pakhuset. Og Havneselskabet har sikret investorerne til boligbyggeriet syd for pakhuset. På byrådets vegne glæder jeg mig derfor over, at mageskiftet er aftalt, og politisk er vi klar til at frigive penge til at kajarbejdet med bl.a. spuns, så de private investorer kan komme videre.