Skip to the content

Bæredygtige byggerier

Ambitionen er at skabe en bæredygtig bydel, der er i verdenseliten hvad angår energi- og ressourceforbrug. Og denne ambition har baggrund i Sønderborgs vision om at skabe økonomisk vækst i Sønderborg-området baseret på en CO2-neutral udvikling. 

Målet er for hele kommunen i 2020 at have halveret husstandenes elforbrug og reducere CO2-udledningen med 75 % i forhold til nuværende niveau (2017). I 2029 er målet, at områdets CO2-belastning skal være fuldstændig fjernet. 

Byens Havn forventes fuldt udbygget i denne periode og vil kunne skabe en væsentlig show-case for denne udvikling. Bæredygtighed er derfor et af de helt centrale elementer i masterplanen for Byens Havn

Der arbejdes med bæredygtighed inden for tre områder:

  • Social bæredygtighed – hvor kodeordet er VIBRANCY
  • Økonomisk bæredygtighed – hvor kodeordet er WORLD CLASS
  • Miljømæssig bæredygtighed – hvor kodeordet er ZERO CARBON 

Disse tre elementer danner tilsammen fundamentet for en bæredygtig udvikling af Byens Havn.

Overordnet CO2 neutralitets målsætning: 

  • Byens Havn skal på årsbasis være CO2-neutral med hensyn til det totale energiforbrug i bydelen (ekskl. lokal transport), når bydelen er fuld udbygget. 
  • Energiforsyning skal så vidt muligt produceres lokalt og skal produceres inden for Region Sønderjylland. 

Bygherrer og Sønderborg Havneselskab udarbejder i samarbejde en strategi og plan for det enkelte projekt, så det sikres, at projektet lever op til de overordnede mål for den bæredygtige bydel.

Læs også: (Klik på datoen)

Alsik - et bæredygtigt fyrtårn i Sønderborg (21-11-2018)