C. G. Jensen skal bygge parkeringshuset

02-05-2016(offentliggjort den 23. marts 2016 i nyhedsbrevet)

Et af de vigtige tandhjul i masterplanen er, at Sønderborg Kommune sikrer infrastrukturen og sammenhængskraften i den nye bydel med vejarbejder, parkeringshus, rekreative områder, sikring af kajen mod Alssund, en ny promenade, en ny vejforbindelse til bydelen - og ved at virkeliggøre Havbogade-parken.

Visionen for det nye parkeringshus er at skabe et velfungerende og tilgængeligt parkeringshus for områdets brugere.

Og nu er det afgjort, hvem der skal opføre det kommende parkeringshus, som placeres bag det kommende byggeri af 150 kollegieboliger. Bedømmelsesudvalget har valgt C. G. Jensens forslag med 385 pladser i et hus opført i et søjle/bjælkesystem i stål med betondæk.

C. G. Jensen har valgt at lave en meget tydelig opdeling imellem gående og kørende trafik.

Det betyder, at indkørsel sker fra Nørre Havnegade til p-husets nordlige ende, mens al den bløde trafik holdes i den sydlige del. Som eneste projekt af de fem forslag til bedømmelsesudvalget har C. G. Jensen placeret hovedtrappe med elevator i den sydlige del, i forbindelse med et mindre torv.

Herfra har man direkte adgang til Bitten & Mads Clausens Plads, som pladsen mellem hotel og multikulturhus kommer til at hedde. Tilmed skabes et rum imellem p-hus og kollegie for kollegiets beboere.

For at skabe en direkte vej fra byrummet til en have på p-husets tag er der foreslået en karakteristisk trappe uden på den vestlige facade for kollegiets beboere. Desuden lægges der op til, at man kan bruge det sydlige trappetårn som klatrevæg.

Facader med klatreplanter

De mange muligheder for taghave, klatrevæg, trappe mv. giver huset et meget bymæssigt udtryk, mens facadernes fremtoning gør det meget grønt, levende og landskabeligt.

Hele husets facade udføres i strækmetal med varierende maskestørrelser. Mod syd og vest åbnes facadenettet gennem store kasser med panoramavinduer mod udsigten. Udover at åbne op for udsigten, beplantes de med forskellige sorter af klatreplanter.

Disse planter er udvalgte efter forskellige blomstringssæsoner, farver, dufte mv., således at huset hen over forår, sommer og efterår hele tiden vil skifte karakter – og i øvrigt trække fugle, insekter og sommerfugle til huset.

Resten af huset begrønnes med efeu, som er meget hårdfør, og kan tåle en placering mod både nord, syd, øst og vest.

Ind og ud samme vej

Konstruktionen er et stålhus med dæk i beton. Det betyder et meget åben og transparent hus, hvor man nemt danner sig et overblik over trafik samt adgang til trappetårne. Løsningen er overbevisende i forhold til kommunens ønske om et lyst, åbent og trygt p-hus.

Stålhusets konstruktive system er ensbetydende med en køre- og manøvrebredde på 6 meter. I modsætning til mange andre p-huse, så bliver det sådan, at man kører ud samme vej, som man kom ind.

Det er derfor et p-hus, hvor man vil opleve modkørende trafik.

Fire handicappladser placeres i stueplan ved hovedtrappen mod syd, og fire placeres ved en gangbro til hotellet, også i tæt tilknytning til trappe og elevator.

Wayfinding

Hvem har ikke prøvet at lede efter sin bil i et p-hus?

I det nye p-hus finder man vej ved hjælp af farver og mega grafik. Det skaber en letforståelige wayfinding-strategi i huset.

Døre i glas imellem p-dæk og trappetårne bidrager til at skabe et hus, som er trygt at færdes i.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk