P-plads behovet er analyseret

02-05-2016


Men der bliver ikke tilstrækkelig med nære p-pladser i spidsbelastningsperioder.
 

Af Thomas Jaap, projektansvarlig for kommunens infrastruktur på havnen i Sønderborg

(offentliggjort den 23. marts 2016 i nyhedsbrev)

Dårlige oplevelser med mangel på parkeringspladser ved Alsion og især ved Broager Sparekasse SKANSEN skaber bekymring hos nogle borgere. De spørger, om der bliver tilstrækkelig med P-pladser på havneområdet. Multikulturhuset bliver taget i brug i september 2017, og Alsik åbner i november 2018.

Jeg forstår godt bekymringen, men antallet af parkeringspladser ved Alsion blev ikke fastsat efter behovsanalyser men var bestemt i forhold til den plads, som fysisk var til rådighed. Ved SKANSEN blev også p-pladser på Dybbøl Banke medregnet, og det viste sig ikke at holde.

På havnearealet er planlægningen grebet ganske anderledes an. Eksperter har fået opgaven at analysere behovet, og et stort analysearbejde om behovet for parkering har afgjort dimensioneringen.

Derfor opfører kommunen et parkeringshus med 385 pladser, så der er ca. 500 p-pladser til at borgere og turister kan parkere, når de gæster havneområdet. Sammen med korttidsparkering ved såvel Multikulturhus som Alsik og 100 nære parkeringspladser på vejen op imod kasernen indfrier det samlede antal parkeringspladser behovet i hverdagen.

Jeg bliver så spurgt om, hvad der sker, når der er store konferencer i hotellet eller særligt store publikums-arrangementer i Multikulturhuset.

Fakta er, at en infrastruktur altid dimensioneres efter et dagligt forbrug og ikke i forhold til et behov ved spidsbelastnings-situationer.

Ved store arrangementer må der således gøres noget ekstraordinært, akkurat som det sker ved store events, f.eks. ved ringriderfesten i Sønderborg eller ved Kultur I Syd arrangementer. 

Når der er store konferencer, events eller et tilløbsstykke i Multikulturhuset og de næsten 500 nær-P-pladser ikke dækker behovet, så kan der f.eks. parkeres på Kirkepladsen, på friarealet ved Verdens Ende (med buskørsel derfra) eller – efter nærmere aftale - i kasernegården, hvor der er ca. 450 parkeringspladser.

Mulighederne er flere, og arrangørerne vil selvsagt være meget vågne over for at give gæster og publikum den bedst mulige service, også når det handler om parkering.

Dialogmøde med beboerne

Hotel Alsik tages i brug i slutningen af 2018, så der er tid til både dialog og til at udtænke løsninger. Der bliver korttidspladser ved Multikulturhuset og ved hotellet. Men selvsagt vil de nærmest boende opleve forandringer. De vil ind imellem føle sig generet, fordi der måske holder en bil, der ikke plejer at være der.

Vi vil overveje forskellige løsningsmuligheder, og kommunen vil i 2017 invitere beboerne i området til et dialogmøde om adgangsforhold og parkering.

Ekspertens bedste bud bygger på fakta og forventninger

Sønderborg Havneselskab blev dannet for at bidrage til at virkeliggøre Frank Gehrys masterplan, og havneselskabet er blevet spurgt i forhold til det samlede behov for P-pladser i området.

Havneselskabet har bestilt COWI til at analysere behovet. Og det har rådgiveren gjort bl.a. ud fra viden fra dimensionering af parkeringspladser i andre byer – men især ud fra kendte fakta og forventninger til den vekslende aktivitet, der vil være i døgnets 24 timer på havnen i Sønderborg.

Konkret eksempel fra biblioteket

Et eksempel på kendt viden er besøgene på biblioteket på Kongevej, som i 2012 havde et besøgstal pr. måned på 44.271 og i højsæsonen 49.552. I en normal måned var der 21.703 besøgende – eller på en normal dag 2.043 og på en travl dag i højsæsonen 2.287. 

COWI har vurderet, at 30 procent af gæsterne kom i bil – med 1,5 person i gennemsnit pr. bil, og at der er fire parkeringer pr. plads pr. dag.  I beregningerne indgår også, at halvdelen af de 60 ansatte ankommer i bil.

Behovet for parkering i alle måneder var 30 pladser til personale – og i en normal måned 85 pladser til gæster, og op til 114 pladser på en travl dag i højsæsonen. (Der er 75 P-pladser ved biblioteket i dag).

Til analysearbejdet om behovet i den nye bydel har COWI tilsvarende indhentet viden og indarbejdet forventninger i forhold til øvrige aktiviteter på havnen og beregnet behovet i døgnets 24 timer på henholdsvis hverdage og lørdage.

Viser hvornår der er flest biler

I hverdage er det beregnet, at behovet er størst for parkering i tidsrummet kl. 13-16, fra 311 til 325 pladser, mens behovet på lørdage er størst kl. 11-16, fra 299 til 368 pladser. Det skal bemærkes, at Kunsthallens behov er medtaget i tallene, selvom der ikke de nærmeste år er udsigt til at fremskaffe finansieringen fra private fonde til projektet. Søndag er belægningen på P-pladserne størst kl. 12-14, fra 290 til 312 pladser.

Forklaringen er lidt forenklet, at mange hotelgæster er kørt, når kunstskolens kursister og konferencegæster ankommer. Ligeledes er middagsgæster i restauranter kørt, når Multikulturhuset har størst brug for parkering, nemlig i tidsummet kl. 13-17. Det vil sige at en del P-pladser vil være fri, når aftengæster til restauranterne og wellness begynder at ankomme fra kl. 16-20 – dette gælder også hotelgæsterne.

Først til mølle-princip

Det skal tilføjes, at der ikke vil være tale om, pladser i parkeringshuset øremærkes til hverken multikulturhus, hotel eller kollegiet.

Parkeringspladserne fordeles efter ”først til mølle-princippet”, og her viser beregningerne, at der i det daglige behov vil være plads til alle.

Såfremt der er særlige arrangementer vil man eventuelt kunne lave en aftale om, at man ”reserverer” et bestemt antal pladser i p-huset – dette gælder naturligvis for alle interessenter, som måtte have behov for dette.

Månederne med de største parkeringsbehov er sådan:

Kunstskolen: februar og oktober.
Biblioteket: oktober.
Hotelværelser: juli.
Konferencecenter: oktober.
Wellness: juli.
Restauranter: juli.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk