2016 forvandler industrihavnen til den nye levende og bærdygtig bydel

02-05-2016Vi bringer en kort gennemgang af, hvad der sker i år for at virkeliggøre Frank Gehrys masterplan

 

Hotel-projektet

Tidsplanerne viser, at piloteringen med ca. 1.200 betonpæle begynder i februar. Arbejdet under selve hotellet er afsluttet med udgangen af april.  o

Kælderen under hotellet bliver bygget over 120 arbejdsdage og ventes afsluttet før sommerferien. Byggeriet af råhuset til hotellet er igangsat, og ved årsskiftet 2016-2017 vil ca. halvdelen af etagerne være opført. Til efteråret indledes arbejdet med de tekniske installationer.

Råhuset til et stort spa- og wellnessafsnit bliver påbegyndt fra august og står ved årsskiftet så klar, at der primo 2017 kan udføres tag og facader.

Ungdomsboliger

Kollegiernes Kontor har arbejdet i prækvalifikation med et EU-udbud på byggeriet af nye kollegieboliger på det nordlige hjørne af Helgolandsgade og Gerlachsgade. Byggeriet omfatter 150 boliger inkl. fællesfaciliteter med et samlet areal på 6.500 kvm. Efter sommerferien indgås totalentreprisekontrakt med henblik på projektering og byggestart i september i år. Totalentreprenøren forventes at danne hold med følgende underrådgivere: arkitekt, landskabsarkitekt og rådgivende ingeniør, og det vil blive vurderet positivt, hvis der desuden involveres en yngre arkitekttegnestue eventuelt i begrænset omfang. De nye ungdomsboliger ventes klar til indflytning i august 2018.

Den nye havnefront

I september sidste år blev det afsluttende arbejde med at sætte ny spuns (jernplader der bankes ned i jorden) ca. fem meter ude i Alssund, fra Kongebroen til Bolig A ved Chr. D X’s bro, igangsat. Og i februar-marts bliver gammelt beton og gamle ankre fjernet.

Multikulturhuset

I uge 2 blev der rammet betonpæle ned i undergrunden for at tjekke bundforholdene, og de 250 betonpæle er alle banket i jorden i uge 6, hvor arbejdet afsluttes. Montage af elementer til det nye multikulturhus skal efter tidsplanen begynde i april, og i oktober er bygningen lukket.

Hønekilden

I maj begynder kommunen arbejdet med at virkeliggøre det ene af en del projekter i en helhedsplan for Havbogade-kvarteret; nemlig at renovere pladsen neden for trappen til kirken; i daglig tale kaldet Hønekilden. Arbejdet er afsluttet til sommerferien.

Bedre adgangsforhold

Tre projekter skal skabe optimale adgangsforhold til den nye bydel. Forlængelsen af Nordvang til Nørre Havnegade begynder i marts og ventes at åbne i november. Byggeriet af parkeringshuset begynder i august og er færdig til april næste år. Og arbejdet med at omlægge Nørre Havnegade bliver gennemført fra januar 2017.

Promenade fra Verdens Ende til lystbådehavnen

Når foråret melder sig, igangsætter kommunen arbejdet med at reparere den 900 meter lange og over 100 år gamle belægning og mur på strandpromenaden.

Den renoverede promenade ventes at stå færdig til sommerferien 2017 og strækker sig fra lystbådehavnen til Sønderborg Slot. Samtidig forlænges promenaden fra slottet og helt ud til Verdens Ende, således at man fra lystbådehavnen til Verdens ende kan nyde en vandretur med udsigt til hav, slot, havnepromenade og de nye projekter omkring Byens Havn.

Strandpromenadens nuværende mur skal fuges, og hvor der mangler granitsten i muren tilpasses nye sten og mures fast.

Den eksisterende betonhammer nedbrydes og erstattes med ny granithammer. Samtidig hæves muren med ca. 20 cm for at tilpasse denne til de havvandsstigninger der forventes inden for de kommende 100 år.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk