Alsik: De gamle stolper stammer fra margarinefabrik fra 1880’erne

29-01-2016Før jul blev gravearbejdet på dele af hotelgrunden midlertidigt stoppet af museet, da flere end 80 fundne stolper var udgravet tillige med en brønd med rester at tømmer.  Men nu er stoppet ophævet, og entreprenørerne har grønt lys for det videre gravearbejde af hele kælderetagen under hotellet.

Museum Sønderjylland er overbevist om, at fortidsminderne i udgravningen til hotelbyggeriet i Sønderborg stammer fra en margarinefabrik, som blev opført i 1880’erne og senest 1886/87.

Udgravningen af kælderen fortsætter derfor på de almindelige vilkår, nemlig ved at arkæologerne løbende følger det videre forløb, specielt omkring den fundne brønd. Og ved at entreprenøren også fremadrettet er opmærksom på, at der stadig kan være risiko for at støde på andre hidtil ukendte fortidsminder.

Piloteret på ellepæle

Et prospekt over Sønderborg Kasserne, som det så ud i 1912, og billedmateriale fra havneområdet har overbevist museet om, at stolperne stammer fra en margarinefabrik.

På en tegning af området fra 1848 ses et kalkbrænderi, en oliemølle og et skibsværft, men der er ingen margarinefabrik. På en anden tegning fra 1848-50 ses såvel oliemøllen som kalkbrænderiet. Oliemøllen har imidlertid en anden orientering end de stolperækker, arkæologerne har opmålt. Og kalkbrænderiet har ligget uden for hotelprojektets grund længere mod nord. 

I 1887 blev margarinefabrikken AG opført eller produktionen sat i gang. Stolperne, der er fundet, indrammer et område af omtrent samme størrelse som margarinefabrikken. Tilmed er pælene orienteret på samme måde som fundene.

Alt i alt tyder billeddokumentationen på, at den del af havneområdet er blevet nivelleret og opfyldt i forbindelse med anlæggelsen af kalkbrænderiet og oliemøllen. Efterfølgende er området blevet piloteret med ellepæle, da margarinefabrikken skulle bygges.

Hidtil ukendt viden om erhvervsudviklingen

Museumsinspektør Per Ethelberg fra Museum Sønderjylland oplyser i et brev til entreprenøren, at undersøgelsen af stolperækkerne har frembragt ny viden, som har suppleret den viden, Museum Sønderjylland i forvejen har fra historiske kilder – billeder og skriftlige efterretninger –, om erhvervsudviklingen i Sønderborg i 1800-tallet.

 

Foto:

Margarinefabrikken er en relativ stor bygning med mindst to stokværk og udnyttet tagetage opført i 1880’erne med produktionsstart senest 1886/87.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk