Det arbejdes der med i netop disse dage

28-01-2016Arbejdet med at pilotere grunden til multikulturhuset er i gang og fortsætter indtil senest midten af uge seks. Når man piloterer, forstærker man underlaget for en bygnings fundament, ved at banke pæle af beton ned i jorden under fundamentet.

På multikulturhuset skal det gøres med ca. 250 pæle i 18 meters længde, hvoraf der i øjeblikket bankes 20-25 stk. i jorden pr. dag. Forud for dette piloteringsarbejde er husene i en afstand af 100 meter fra byggepladsen blevet gennemfotograferet, flere også indvendig, så husejere er sikret, hvis der mod forventning opstår skader. 

De første dages piloteringsarbejde har ikke skabt problemer, men dog mærkbare vibrationer. Udstyr til at måle vibrationerne er sat op på Ewers pakhus og ved nærmeste hus på Havbogade. Desuden er der ekstraordinært i tre dage målt på Helgolandsgade. Alle tjek hidtil har vist, at entreprenøren problemfrit holder sig inden for de rammer, der er udstukket for maksimale vibrationer i omgivelserne.

Fra torsdag i den kommende uge (uge 5) forventer entreprenøren på hotelgrunden også at gå i gang med piloteringen i kælderudgravningen. Her skal der i alt bankes ca. 1.200 betonpæle i jorden. Det arbejde ventes afsluttet til maj.

Nævnes bør også, at det igangværende arbejde med at nedbryde den tidligere beton-kajkant støjer i forbindelse med etableringen af den nye spuns længere ude i Alssund. Dette arbejde fortsætter i kommende uger.

Jordkørsel på Nørre Havnegade

Gravearbejdet på hotelgrunden er genoptaget, og de kommende uger bliver der derfor en del trafik med at køre overskydende jord væk fra både hotel og Multikulturhus. Trafikalt vil der også blive en del kørsel med lastbiler, som leverer betonpæle til piloteringsarbejdet.

Stillads på Ewers pakhus

Medio marts ventes arbejdet med taget på pakhuset afsluttet, men stilladset bliver stående det næste halve år, da det også skal bruges i forbindelse med renovering af murværket.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk