P-huset begynder at vise sit udtryk

23-06-2017


Og her vist som arkitekten viste bygningen som tegning

Mange parkeringshuse får ikke netop ros for at præsentere sig som værd at se på. Parkeringshuset i Byens Havn er bestemt en undtagelse. Huset begynder at markere sig stærkere, og fremstår i øjeblikket flot i en sart rød farve. I takt med at der kommer regn vil rusten i facadepladerne træde kraftigere frem, så bygningen blive ”ræverød” og dermed opfylder det ønskede udtryk, som bygningen var tiltænkt fra start. Den ekstra støjmur over mod kollegiebyggeriet har ikke forringet det samlede indtryk.

Publikum kan endnu ikke se beplantningen, men på facaden og i kasserne kommer der til at vokse slyngplanter af forskellige karakter for at give facaden et varieret udtryk. Med slyngplanterne opstår et attraktivt rum, der tiltrækker mindre fugle, insekter og sommerfugle. Lyde og dufte vil opleves både i parkeringshuset og i det omkringliggende byrum, og skabe grundlag for en   bynatur.  Planterne vil skabe en levende væg, der tilfører lys og farver såvel uderum som kollegiebyggeri.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk