I Sønderborg er Byens Havn ikke kun et navn

20-04-2017


Alle havnebyer i Danmark kan nemlig med rette sige, at man har byens havn, men i Sønderborg er Byens Havn ikke kun et navn.

Byens Havn er et begreb, en ide født i et projekt udarbejdet af Statens Kunstfond som forslag til udvikling af Sønderborg Havn og som inspiration til alle havnebyer i Danmark.

Ideen blev udviklet i en arbejdsgruppe nedsat i 2002 af Statens Kunstfond - Det billedkunstneriske udvalg for kunst i det offentlige rum, Kunsthåndværk- og designudvalget og Arkitektudvalget.

Byens Havn blev i 2004 beskrevet i en bog med samme titel. Formålet med bogen er at vise borgere, kommuner, bygherrer og arkitekter nogle enkle principper, der kan følges for at skabe en ny levende bydel i de ellers så døde erhvervshavne.

Sønderborg Kommune fulgte ideen op. Sammenlægningsudvalget godkendte i 2006, at Havneselskabet blev oprettet.  Og den verdenskendte arkitekt Frank Gehry blev inviteret til Sønderborg med henblik på, at han udarbejdede en masterplan for, hvordan byrummet i den nye bydel Byens Havn skal disponeres for at blive en levende bydel, bæredygtig og med høj arkitektonisk klasse.

Frank Gehrys masterplan blev vedtaget af byrådet den 19. november 2009 efter en omfattende idefase, introduktion og høring.

Frank Gehrys masterplan er fulgt op med en designguide udarbejdet af Havneselskabet i et tæt samarbejde med Sønderborg Kommune og JUUL/FROST Arkitekter med det formål at fastholde de visioner og intentioner, der er beskrevet i Masterplanen.

Designguiden udstikker de retningslinjer, som skal understøtte områdets fremtidige karakter og identitet – og som Havneselskabet har ansvaret for bliver fulgt.

Alsion – et fortilfælde

Evnen og viljen til at fastholde historie og navn er ikke ukendt i forhold til byudvikling i Sønderborg. Alsion er det gode fortilfælde. For at fastholde navnet i alles bevidsthed ændredes vejnavnet Dybbølgade til Alsion. Alle lejere i byggeriet har adressen Alsion. Ingen er i tvivl om det helt særlige ved byggeriet.

Kommunen har med den nye beslutning sikret, at Byens Havn ikke kun er et begreb og unik for Sønderborg i de år, der bygges. Sønderborg har også som måske den første by i kongeriget et officielt stednavn, bydelen døbt Byens Havn.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk