Lukningen af gaden sker på ubestemt tid

30-03-2017


Parkering-forbudt skilte afløses af gennemkørsel-forbudt skilte

Fra mandag morgen den 3. april har bilister ikke kunnet benytte passagen langs havnen via Nr. Havnegade. Gaden er lukket fra Havbo-huset i syd til den nye tilkørsel fra Nordvang i den nordlige ende. I Helgolandsgade vil bilister blive mødt med gennemkørsel-forbudt skilte i den nederste del af gaden, så der stadigvæk er forbindelse til Kirkestien.

Forbuddet mod gennemkørsel gælder kun for biler og andre motoriserede køretøjer. Arbejds- og beboerkørsel er fortsat tilladt, ligesom cyklister og fodgængere stadigvæk har mulighed for at passere.

Det har hele tiden været kommunens intention at holde trafikken langs havnen delvist åben under løbende dialog med entreprenørerne på byggerierne. Men efter nærmere vurdering i samarbejde med Arbejdstilsynet har forvaltningen truffet beslutning om at lukke for gennemkørsel for at skabe maksimal sikkerhed i området.

 

- Vi beklager situationen, men vi ønsker ikke at tage chancer, som kan føre til nogen form for sikkerhedsrisiko, hverken for medarbejdere på byggepladserne eller trafikanterne, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Frode Sørensen. 

 

Lukningen af Nr. Havnegade er på ubestemt tid, og kan alt efter fremdriften i byggerierne komme til at vare resten af året. Fra midten af april vil gennemkørslen blive lukket fra havnekontoret ved Kong Chr. X's Bro, fordi vejbane og de åbne arealer mellem broen og Helgolandsgade fornyes i overensstemmelse med masterplanen for området.

                     

 

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2486 7463 | E: info@byenshavn.dk