Kollegiet støber regnvandsbassin

22-01-2017


Det forberedende arbejde er indledt på kollegiebyggeriet. Der graves først ud til at støbe et 24 kubikmeter stort bassin til regnvand. Bassinet skal sikre mod oversvømmelser i området, hvis og når der falder store mængder regn.Fra april bliver der støbt fundamenter til det nye kollegium, der skal rumme 150 boliger til de studerende. Murerarbejdet ventes at gå i gang omkring 1. juli 2017. 
 

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk