Er nu i gang med at støbe elevatortårnets 5. etage

22-01-2017Entreprenøren har fået grønt lys til at sætte gang i piloteringsarbejder mellem hotellet og Nørre Havnegade – og fortsætter arbejdet i 2-holds skift

Arbejdet med at opføre Alsik følger tidsplanen, og de sidste bundplader i spa-afsnittet er nu ved at blive støbt. Opførelsen af elevatortårnet er i 5. etages højde, og ud mod vejen ses stueetagen med reception og foyer.

Arbejdet er så langt fremme, at også vægelementer på 1. etage er ved at blive monteret. Om et par måneder bliver der lagt papafdækning mellem stue og 1. etage, hvorefter de igangværende indvendige installationsarbejder i kælderen kan fortsætte i stueetagen.  

Banker betonpæle
I den kommende uge – den sidste uge af januar – indledes et piloteringsarbejde med at banke betonpæle i jorden til de kanaler, der skal støbes til ventilation og røgudluftning i tilfælde af brand. De støbes mellem hotellet og Nørre Havnegade, hvorfor hegnet er flyttet ud til vejkanten. Piloteringsarbejdet ventes afsluttet 1. april. Naboerne er varslet om arbejdet, da det kan medføre støj og til tider også frembringe rystelser og lavfrekvente vibrationer i området.

For at overvåge rystelser og vibrationer er der opsat måleudstyr på nogle af de omkringliggende ejendomme, ligesom bygningerne i området er blevet fotoregistreret. Det er dokumentation hvis der, mod forventning, opstår en skade som følge af arbejdet. Både støjniveau, rystelser og vibrationer ventes at holde sig inden for de vejledende regler for den slags arbejde.

Der vil i hverdagene blive arbejdet i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00.

Arbejde i 2-holds skift på hoteltårnet

Siden 17. oktober sidste år har der været arbejdet i 2-holds skift med betonarbejdet på hoteltårnet. Det har der været rigtig gode erfaringer med, og der er kommet en god rytme i arbejdet. Det er derfor blevet besluttet at fortsætte med 2-holds skift foreløbig frem til 1. juli 2017. De nærmeste naboer bliver orienteret med brev i næste uge.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk