Fundamentet støbes til P-huset

10-12-2016I januar 2017 udføres kloakarbejder, og i første uge af februar begynder arbejdet med at rejse elementer i p-huset. Efter 10 uger forventes alle elementer at være rejst, og i takt med at dette sker udføres også facadearbejdet.

Parkeringshuset bliver opført tæt bag det nye kollegium, og derfor er der tæt kontakt mellem de to byggeledelser. Arbejdet er koordineret således at opførelsen af parkeringshuset begynder i arealet over mod Helgolandsgade, og derfra bevæger sig mod kasernen. Derved kan de to byggeprojekter generer hinanden mindst muligt. Går alt efter planen, bliver det nye parkeringshus klar til at tage imod bilister fra juli 2017.

P-huset bliver ikke bare endnu et kedeligt parkeringshus. For selv det om det vil ligge skjult bag det planlagte kollegium, så lægger den valgte løsning op til en visuel perle, der med hængende beplantning på facaden vil afspejle årstidernes gang og skabe grobund for insekter og fugleliv. Byggeriet til 38 millioner kroner – og 385 biler - er tegnet af Ravn Arkitektur med Møller & Grønborg som landskabsarkitekter. Det opføres af CG Jensen i totalentreprise.

Støjdæmper P-huset for 4,1 mio. kr.

Sønderborg Byråd har på december-mødet bevilget ekstra 4,1 mio. kr. til, at P-huset får en støjdæmpende skærmvæg.

Baggrunden for den støjdæmpende skærmvæg er at leve op til redegørelsen i lokalplanen – et ønske om at begrænse støjen fra parkeringshuset især mellem kl. 22 og 07 af hensyn til naboers mulighed for uforstyrret søvn.

Beregninger viser nemlig, at støj fra f.eks. smækkende bildøre ikke kan overholde støjkravet om virksomhedsstøj på 55 db(A), mellem kl. 22 og 07, hvis der ikke sker en bedre støjdæmpning af parkeringshuset end beskrevet i den indgåede entreprisekontrakt.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk