Fundamentet støbes til det nye kollegium

09-12-2016- Fælles køkken er ikke længere omdrejningspunkt for det sociale liv på kollegierne,,sagde formanden for Kollegiernes Kontor Bent Bräuner i sin tale, da der15. december blev holdt første spadestik på byggeriet af ungdomsboligerne på havnen i Sønderborg. Man har nemlig spurgt de unge studerende i en spørgeskemaundesøgelse, hvad de lægger vægt på omkring deres boliger. De skal ligge bynært, tæt på uddannelsesinstitutioner og have eget køkken. Alle tre kriterier er opfyldt med nybyggeriet af fremtidens kollegium i Sønderborg.

Sønderborg cementerer visionen om Sønderborg som Sønderjyllands bedste uddannelsesby, sagde formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Frode Sørensen.

Kollegiet på havnen bliver en L-formet karrébebyggelse på hjørnet af Nørre Havnegade og Helgolandsgade med facade i røde mursten, og indrettet med 150 fleksible og bæredygtige kollegieboliger samt fællesarealer. Det nye kollegie skal erstatte 161 eksisterende boliger, som er placeret på to kollegier i Sønderborgs udkant. Disse kollegier overdrages til en Boligforening. Fra kollegiet er der få minutters gang/cykling til f.eks. Syddansk Universitet og Erhvervsakademi Sydvest på Alsion.

Se videoen fra arrangementet og interviewet med kollegiernes formand i en produktion af Jesper Sørensen, Sønderborg Kommune.

"https://www.youtube.com/embed/XW6CvjbdVqU"

 

Og her bringer vi formandens tale - i fuld længde.

Fremtidens bo-mæssige flagskib for de studerende

Af Bent Bräuner Sørensen, formand for Kollegiernes Kontor i Sønderborg.

 

Jeg vil gerne byde velkommen til spadestik for det nye kollegie i Sønderborg her ved havnefronten. Velkommen til deltagerne i bedømmelsesudvalget, herunder Sønderborg kommune, havneselskabet, vores kommende naboer hotellet og Helgolandsgade, men også en velkommen til alle øvrige gæster. Sidst men ikke mindst en stor velkomst til alle kollegianerne – det er jo dem der er i centrum for dagens begivenhed.

Starten på dagens milepæl blev indledt med et spørgeskema, hvor vi spurgte de studerende hvad der betød mest for dem i forhold til et godt kollegiemiljø.

Konklusionen var meget tydelig. De studerende ønskede tre ting.  For det første en bynær placering og for det andet en placering tæt ved uddannelsesinstitutionerne og for det tredje eget køkken. De studerende efterspurgte også sociale fællesskabselementer men ikke fællesskabselementer i form af fælleskøkkener. De er ikke længere i kurs som omdrejningspunkt for der sociale liv på et kollegie.

Alle tre ting er nu ved at gå i opfyldelse.

En fantastisk placering

Vi har fået en fantastisk placering - med byen lige omkring os – kun et stenkast til uddannelsesinstitutionerne og nogle indretningsvenlige værelser og lejligheder – alle med eget køkken og bad.

Det nye kollegie byder op til fællesskab i den åbne konstruktion med fællesrum som indgang til bygningen. Her får de studerende fællesskabet præsenteret som en tilvalgsmulighed. 

Et enigt bedømmelsesudvalget fik præsenteret tre gennemarbejdede forslag til et nyt kollegium, der alle på hver deres måde løste den stillede opgave. Bedømmelsesudvalget var dog ikke i tvivl om at det indkomne forslag fra et konsortie bestående af entreprenørvirksomheden Bo Michelsen A/S, Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S og rådgivende ingeniør Sweco A/S. var det der bedst løste opgaven.

Vi skal nu i gang med et byggeri der på bedste vis placerer sig mellem kasernen og Helgolandsgade og samtidig bygger bro over til havnefronten og til hele Frank Gehry projektet.

Et byggeri på 6.000 m2 med 150 lejligheder.

Styrken er fællesskab og det sociale liv

Det har været vigtigt for bestyrelsen, at byggeriet tog udgangspunkt i et tilbud om fællesskab, en ramme og en understøtning af kollegianernes sociale liv. Vores studerende vil stadig indgå i sociale fællesskaber, men de vil selv bestemme hvornår og hvordan.

Det har været vigtigt for os, at det man kunne kalde et bæredygtigt social liv bliver understøttet af det nye kollegiebyggeri, og det er vores klare opfattelse, at det valgte forslag har løst denne opgave på en fantastisk flot måde.

Sølv-certificeret

Bæredygtighed har været et andet omdrejningspunkt for os, og det er med stor tilfredshed, at det nye kollegium bliver DGNB sølv-certificeret.

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, hvor vores nye kollegie bliver vurderet i forhold - og skal leve op  - til nogle standarder inden for områderne:

  • miljømæssig kvalitet,
  • økonomisk kvalitet,
  • social kvalitet,
  • teknisk kvalitet og
  • proceskvalitet.

Vi er af den overbevisning, at vi med et nyt kollegium på havnefronten skaber noget godt for de studerende, og det er vores håb, at de studerende på det nye kollegium vil blive et synligt element i livet på denne side af broen og dermed blive en del af bylivet.

Centralt placerede, trygge, flotte kollegieværelser, der indbyder til fællesskab, er vores støtte til et godt studieliv i Sønderborg.

For bestyrelsen, som nu i gennem flere år har arbejdet på at etablere et nyt bomæssigt flagskib for de studerende, er det en fantastisk milepæl, vi er kommet til, hvor selve byggeriet kan tage sin begyndelse.

Det er ikke alene ved egen kraft, at vi er kommet hertil. Vi har haft en ualmindelig dygtig bygherrerådgiver fra RAMBØLL, der har været god til at rådgive os i processen frem til nu. En anden helt afgørende medspiller for at vi kunne komme igennem med dette byggeri er Sønderborg Kommune. Så jeg vil gerne sige tak for støtte, opbakning og samarbejde, og at dette skal være udgangspunktet for den byggeproces der nu starter.

 

 

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk