Pumper 50 kubikmeter vand i timen

11-10-2016For at holde vandspejlet under kældergulvets niveau, har en række pumper siden byggestarten på hotellet pumpet 50 kubikmeter vand pr. time tilbage i Alssund. Det svarer til at der er blevet pumpet vand fra 8.400 husstandes årlige vandforbrug!

Der gøres nu klar til, at man sidst på året kan begynde at hæve vandspejlet igen. Før det kan lade sig gøre, skal en udvendig membran på kældervæggene dog være færdigmonteret. Det arbejde er sat i gang.

Når vandspejlet bliver hævet, sker det ganske langsomt, for at tjekke at den vandtætte beton rent faktisk er tæt, og give tid til at evt. utætheder kan blive udbedret. Kældergulvet er dobbeltsikret med et drænlag i bunden, hvorfra evt. langsomt indsivende vand kan pumpes væk.

Billedet viser hvordan kældervæggene suppleres med en udvendig membran.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk