Støbningen af Alsiks elevatorkerne kræver arbejde i 2-holds skift, fra klokken 6 til 22

11-10-2016Kernen i Alsik, som skal bære hele hoteltårnet, er godt undervejs. Betonarbejdet foregik sidst i septmeber  på 1. sal, og nu er entreprenøren i gang med at støbe 2. sal. - Tårnarbejdet foregår på den måde,  at hver etage  støbes i  to arbejdsgange.

For at få støbearbejdet til at passe tidsmæssigt med de efterfølgende byggearbejder, er det nødvendigt i en periode at arbejde med 2-holds skift på tårnet. 

Sønderborg Kommune har givet dispensation til, at første hold kan begynde arbejdet kl. 06.00 og, at sidste hold har fyraften senest kl. 22.00. Perioden med 2-holdskift løber frem til 27. januar 2017.

Kommunen præciserer i dispensationen for den udvidede arbejdsdag, at arbejdet der skal foregå efter kl. 18.00, udelukkende må være arbejde i tårnet, samt hejsning af materialer med tårnkran internt på byggepladsen.

- Vi får beton leveret i dagtimerne, mens der efter kl. 18 vil være seks mand der binder jern og laver forskallings-arbejder. Kranen vil også køre en gang imellem. Vi begrænser støjen så godt vi kan, oplyser formand Henning Nielsen, A. Enggaard. I alt er ca. 50 mad beskæftiget med hotelbyggeriet i de kommende uger.

Forskallingen klatrer med i højden

De seneste seks uger har 55 betonbiler leveret 1.000 tons beton, så der nu er støbt 13.000 tons beton ind i Alsik. Til de kommende etager vil der blive anvendt yderligere  ca. 175 tons beton pr. etage.

Når arbejdet i næste uge begynder på 2. etage, vil  tårnet rigtig begynde at skyde i højden. Den  gule kasse udvendig om tårnet følger med op; det er en klatreforskalling bygget til at være støbeform for  de næste mange etager.

Hver etage støbes i  2 arbejdsgange, hvilket betyder at når betonen er tør i den ene halvdel, flyttes den indvendige forskalling til den anden halvdel, som derpå færdiggøres på samme måde. Derpå løsnes klatreforskalningen, og løftes en etage op.

Efter støbning af hver etage, bliver de indvendige væg-elementer, og alle former for installationer (som vandrør, elrør, trapper og andet) hejst op og sat på plads, inden der støbes videre på næste etage. Kun på den måde er det muligt at klatre i højden og sikre, at alle installationer er sammenhængende og klar, når der til sidst skal  færdiggøres en monteringen af f.eks. stikkontakter og lamper.

Tårnarbejdet skal være foran resten af arbejdet på pladsen, fordi det er den mest tidskrævende opgave ved byggeriet. Desuden er det vigtigt,  af hensyn til sikkerheden på arbejdspladsen , at der er god afstand fra  støbearbejderne på de øverste etager, til  de folk der arbejde på de nedre etager, hvis der ved et uheld skulle blive  tabt noget fra øverste niveau.  

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk