150 fleksible og bæredygtige kollegieboliger

07-09-2016


Bag kollegierne bygges parkeringshuset med 380 pladser.

Kollegiernes Kontor, Sønderborg bygger et nyt kollegie med cirka attraktive 150 boliger på Sønderborg Havn. Det nye kollegie skal erstatte 161 eksisterende boliger, som er placeret på to kollegier i Sønderborg udkant. Disse kollegier overdrages til en Boligforening.

Aftalen om byggeriet blev underskrevet i går den 6. september, og vinderprojektet er udviklet af aarhus arkitekterne A/S, entreprenørvirksomheden Bo Michelsen A/S, Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S og rådgivende ingeniør Sweco A/S.

Bygningen fremstår som en L-formet karrébebyggelse på hjørnet af Nørre Havnegade og Helgolandsgade med facade i røde mursten.

Arkitekturen taler både til den nære og menneskelige skala og til den store by- og havneskala, som bygningen bliver en vigtig del af. Fællesrum og terrasser er placeret forskudt på de forskellige etager op gennem huset. Dette princip sikrer dynamik op gennem bygningen, hvor livet i fællesområderne eksponeres og opmuntrer beboerne til at deltage i de sociale aktiviteter. 

Fra kollegiet er der få minutters gang/cykling fra Syddansk Universitet, Alsion. Det får den nye havnebydel som sin baghave, og området vil om få år summe af liv og være et af Sønderborgs mest spændende områder.

Kollegiet skal danne en hjemlig ramme om et trygt og aktivt ungdomsliv. En ramme, der understøtter sociale fællesskaber og samtidig imødekommer den enkeltes behov for privatliv og ro.

Kollegiet skal bidrage til livet i området og invitere til interaktion med kvarterets øvrige beboere og faciliteter. Samtidig skal kollegiet være et naturligt samlingspunkt for unge studerende med studiedrømme.
 

Vinderforslaget er båret af et princip om fællesskab for at forhindre, at unge studerende ender i ensomhed. Vinderforslaget beskriver således etableringen af humane boliger i et univers af fælles faciliteter, knudepunkter og væresteder. Men – også med plads til privatliv.


-  Det største problem for mange studerende i øjeblikket er mangel på sociale fællesskaber. Med udgangspunkt i en fællesskabsaktiverende strategi har vi bestræbt os på at gøre husets fællesrum og birum til byggeriets primære rum, fortæller konkurrenceansvarlig arkitekt Niels Bondrup Jensen, aarhus arkitekterne. 

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk