Alsik åbner byggepladsen for besøg den 3. juni

26-05-2016


Bitten & Mads Clausens Fond inviterer, sammen med A. Enggaard A/S, alle interesserede borgere til at fejre, at byggeriet af Alsik runder en milepæl!

Det markeres ved at åbne byggepladsen for besøg: Fredag den 3. juni, mellem kl. 12-14.

Her er bygherre og entreprenør vært ved en pølse og en sodavand. Mens de nydes kan besøgende, fra toppen af udgravningen, følge støbningen af en stor bundplade under hotellet.

Byggeriet af Alsik skrider frem som planlagt på Nørre Havnegade 23, hvor hotellet snart vil skyde i vejret. Den 29. april 2016 blev den sidste betonpæl banket i jorden for denne gang, og alle pælene under selve hotellet er nu på plads. Det betyder, at entreprenøren har påbegyndt støbningen af bygningens bundplade.

Bundpladen er så stor, at den skal støbes af flere omgange. Men den største støbning vil ske i én sammenhængende arbejdsgang mellem den 2.og 3. juni 2016. Den støbning udgøres alene af ca. 4.000 tons beton, som køres til byggegrunden af hen ved 220 betonbiler i fast pendulfart, i løbet af de ca. 30 timer opgaven kommer til at tage.

Arbejder i døgndrift
Der skal med andre ord arbejdes både dag og nat, hvilket der er givet dispensationen for hos kommunen. Tilsvarende er der givet dispensation for støj udenfor normal arbejdstid, grundet de mange betonbiler som kommer til at køre til byggepladsen ad Nørre Havnegade. Den tunge kørsel kan gøre Nørre Havnegade svær fremkommelig for anden trafik i perioden, og boligerne langs vejen kan blive generet af trafikstøj. 

Besøgende til arrangementet på byggepladsen rådes til at køre via Kong Chr. D. X’s bro. Parkering kan ske ved Sct. Marie kirke, på pladsen ud for havnens is-bod, eller ved Sønderborg Slot. Ved byggepladsen vil der være trafikvagter til stede, for at hjælpe med en smidig afvikling af færdslen.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk