Kunstfondens forarbejde

Faktisk blev arbejdet med at udarbejde en plan for den tidligere industrihavn indledt tilbage i 2003.

I 2002 lå Sønderborgs tidligere industrihavn, som så mange andre danske havne, tom hen, med forfaldne pakhuse og uudnyttede kvadratmeter. Derfor kontaktede en lokal tænketank Statens Kunstfond for at få støtte og rådgivning til udviklingen af en idéplan.

Statens Kunstfonds billedkunstneriske udvalg for for kunst i det offentlige rum, Arkitekturudvalg og Udvalg for Kunsthåndværk og Design nedsatte i samarbejde en arbejdsgruppe. Arkitekten Jens Bertelsen fungerede som projektleder for gruppen, der også talte arkitekterne Susse Fischer og Torben Nielsen, landskabsarkitekten Bertel Bruun, billedhugger op professor Morten Stræde, billedkunstner Karin Lind samt forsker i bykultur og lektor ved Københavns Universitet, Henrik Reeh.

De skabte en udviklingsplan

Sammen udarbejdede de en udviklingsplan for havneområdet, som kunne indgå i den lokale beslutnings- og realiseringsproces og samtidig tjene som et idékatalog for andre byer.

Hovedtanken i projektet var nemlig, med gruppens ord: ”at vise borgere, kommuner, bygherrer og arkitekter nogle enkle principper, der kan følges for at skabe en ny levende bydel i de ellers så døde havne”.

Konkret ønskede arbejdsgruppen at skabe mere liv ved at forbinde havnens to sider. Syddansk Universitet lå på den ene side og kommende boliger kunne skyde op på den anden. De anbefalede derfor at bevare en eksisterende godsbanebro og udnytte den til cyklister og gående.

Andre forslag til at skabe liv var varierede udnyttelser af havnefronten, f.eks. med træpromenader, flydende haver, plinthuse og en strandpark i tæt forbindelse med nye boliger samt en rotunde i glas til brug for lystsejlerne. Arbejdsgruppen anbefalede en vekselvirkning mellem små og store bygninger og mellem tæt og spredt bebyggelse, for at skabe kontrast og variation. Højt på ønskelisten stod også centrale pladsdannelser med mulighed for ophold, helst forhøjede eller forsænkede i forhold til omgivelserne.

Stik imod kommunens planer opfordrede de også til at bevare de mere ”rodede” områder af havnen, hvor der allerede udfoldede sig et lokalt leben med egen charme, frem for at rydde op ” i den gode smags tjeneste”, som de skrev. Alle ideerne blev samlet i bogen ”Byens Havn”.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk