Bolig D

Boligbygning D er en karakterfuld højhusbygning, der markerer områdets nordlige grænse. Placeringen giver den bedst mulige udsigt og mest muligt sollys. Bygningen har 14 etager, og den har et bruttoetageareal på ca. 5.400 m2.

Havneselskabets er i færd med at udvikle bolig-projektet med henblik på at tiltrække investorer, men der kan gå et par år eller mere, før opførelsen af bygningen kan begynde. Masterplanens forslag om at bygge en gang/cykelbro fra højhuset over Alssund til Alsion er der ikke taget stilling til.

Rekreativt område

I det sydlige område nærmest Bosager og højbroen bliver der et mere spredt byggeri. Bygningerne kommer til at ligge i et stort og grønt område. Gang- og cykelstier vil bugte sig gennem landskabet, hvor der vil være gode muligheder for ophold og aktiviteter. Promenaden mod Alssund binder området sammen, og skaber forbindelse til det tættere byggeri omkring det centrale torv mod nord og til de maritime klubber  syd for det rekreative område.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2486 7463 | E: info@byenshavn.dk