Naturligt mødested pakket med fremtidens teknologier

05-12-2016Vinderprojektet for indretningen af det nye Multikulturhus er fundet. Det bliver et mødested for fortid og fremtid med fremtidens teknologier som bærende element, og det bliver som at træde ind i en ny verden. Lys leder dig på vej, lys giver dig informationer, lys skaber behagelige stemninger og udfordrer samtidig dit øje.

Brugerne af det kommende Multikulturhus på ByensHavn mødes af et stærkt visuelt udtryk, der understøtter funktionaliteten i huset. Med sit specialdesignede inventar og mange digitale installationer træder det i karakter som en moderne dagligstue, der gør huset til byens naturlige mødested. Bygningerne kommer til at rumme Sønderjyllands Kunstskole, en filial af Det Tyske Bibliotek, Blblioteket Sønderborg, samt en række fælles funktioner som cafe og multisal.

Vinderprojektet er udformet af AART architects A/S, der også har tegnet selve bygningen. Og der er da også en stor grad af harmoni mellem arkitektur og interiør.

-  Projektforslaget var det som bedst faldt i hak med bygningens logik. Der løber en rød tråd i indretningen, som forbinder fortid og fremtid - stilen fra pakhuset og arkitekturen i den moderne tilbygning. Design og brugeroplevelse hænger fint sammen, siger Charlotte Riis Engelbrecht, formand for kultur-, borger- og fritidsudvalget.

Et hus som bygger bro

Hun har siddet i spidsen for det bedømmelsesudvalg, der i sidste ende skulle tage bestik af de to indkomne forslag, som dystede om at være bedst til at opfylde konkurrencekriterierne. Et hus som bygger bro mellem fortid og fremtid, mellem de forskellige kulturinstitutioner, mellem dansk og tysk , land og vand.

 

Det hører til styrkerne i vinderforslaget, at børnebiblioteket ikke kun bliver holdeplads for bøger, men gennem inventar og digitale installationer får karakter af legeplads, hvor det er muligt at gå på opdagelse. Et tårn af opstablede kasser (pixeltårnet) giver eksempelvis børnene helt nye muligheder for ophold i rummet. I vinderforslaget er der også lagt vægt på, at cafeen integreres i biblioteket med det runde tårn (rotunden) som samlingspunkt og pejlemærke i rummet.

Digital formidling

I udbuddet var fastsat særlige krav om tværgående udnyttelse af digitale formidlingsformer, så huset bliver velegnet til at pirre og udfordre sanserne. Interaktive installationer med høj nytteværdi skal på den måde være med til at formidle den gode historie og skabe en stærkt sanselig dimension i og uden for bygningen.

Resultatet er en bygning, som kan oplyses af laserlys, der med tekst og billeder omgør huset til en levendegjort info-tavle i natten. Inde i bygningen vil lasere blive brugt til fleksibel formidling på væg, vindues- og gulvarealer. Laserlys vil fungere som vejvisere mellem rum- og kulturinstitutionerne, mens interaktive installationer udvider brugeroplevelsen og skaber mulighed for leg og aktiviteter, som forvandler det traditionelle bibliotek til en mangefacetteret kulturinstitution.

- Det er vores mål, at iscenesættelse og inventar skal være med til at skabe et kulturhus, som er ladet med kunst, historie, oplevelser og eventyr. Og vi er nået rigtig langt med den løsning, som AART architects leverer, siger Charlotte Riis Engelbrecht.

Indretning binder husene sammen

Indretning og møblement udgør et særligt kapitel. De to huse bindes sammen af genkendelige, gennemgående materialer udført i et enkelt designunivers. Specialdesignede oplyste reoler skaber en let overskuelig funktionalitet, der samtidig levner plads til kroge og nicher, som de besøgende kan gå på opdagelse og finde fordybelse i.

Mødet mellem nyt og gammelt har fået sit helt eget udtryk ved at reproducere nogle af de mest elementære stilelementer fra pakhuset. Således den megen brug af solide træsorter i inventar og møblement, der afspejler de enorme fritliggende bjælkelag, som indgår i bygningskonstruktionen af pakhuset. Denne designfinesse er mest iøjnefaldende i de store siddeplinte i trappehuset mellem bygningerne, som er tilvirket af overskudsbjælker fra pakhuset.

 

-  Vi får en smuk, enkel og velgennemtænkt designløsning, der binder de to huse og deres institutioner sammen gennem en moderne og fleksibel indretning. Det bliver det perfekte mødested. Jeg kan næsten ikke vente med at se det færdigt, siger udvalgsformanden. 

Fakta om Multikulturhuset:

Renoveret pakhus og moderne tilbygning

Indeholder:

Voksenbibliotek
Børnebibliotek
Det tyske Bibliotek
Sønderjyllands Kunstskole
Café
Kunstsal

Pris: 122 mio kr. heraf interiør og indretning 17 mio. kr.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2055 1650 | E: info@byenshavn.dk