Har pendlet mellem Fredericia hver dag

03-04-2017


Steffen Kristensen og Anders Lyngby, Sønderborg Kommune

Den 20. januar sidste år bestod Steffen Kristensen, 27 år, eksamen som bygningskonstruktør, og den 21. januar havde han første arbejdsdag på havnen i Sønderborg. Han fik debut som byggeleder, og i godt 14 måneder har han nu haft ansvaret for renoveringen af pakhuset på havnen, samt nybyggeriet og koblingen mellem de to bygninger til Multikulturhuset.

De sidste hektiske uger ligger forude, før byggelederen afleverer det samlede byggeri. Om alt går vel, kan entreprenørfirmaet Hoffmann også notere, at Steffen Kristensens første projekt som leder af et byggeri med op imod 100 forskellige håndværkere og bygningsarbejdere på pladsen er gennemført uden et eneste arbejdsuheld, der har medført fravær.

- Det har da været en udfordring at lede byggeriet og sikre, at de forskellige delarbejder er udført i den rigtige rækkefølge. Lige nu gælder det om at alle andre end malerne afslutter deres arbejde i de enkelte lokaler, så netop malerne kan sætte punktum og melde klar. Det kan jo ikke nytte, at f.eks. en radiator mangler, når malerne er færdige.

Udenfor har vi tre firmaer, som alle gerne vil arbejde næsten samme sted i forhold til at afslutte facadearbejdet. Heldigvis er det jo sådan, at hver enkelt synes, at netop hans arbejde er det vigtigste i forhold til færdiggørelsen.

Alle mander op den sidste måned, så det skal koordineres og prioriteres. Det gør vi, og har gjort i hele byggeperioden, ved at det enkelte sjak på byggepladsen hver onsdag kl. 10 melder ind, hvad de vil arbejde med den kommende uge. Torsdag kl. 13 holder jeg så møde med dem og gennemgår næste uges forløb, så de kan se, tingene kan lade sig gøre, og at der er plads til alle, når der bliver taget nogle konkrete hensyn. Og så krydser man jo fingre for, at alle bestilte leverancer også er til stede, når der er brug for dem. Helt overordnet er det nu gået fornuftigt, bemærker Steffen Kristensen.

Han er imponeret over byggeriets arkitektur og over den mangfoldighed af arbejdsopgaver, der har været, især med pakhuset og de håndværksmæssige udfordringer.

- Der er ikke mange, der får lov til at stå i spidsen for en så gennemgribende renovering, som det har været at bringe pakhuset fra nærmest faldefærdigt, til at fremstå i samme stil, som det gjorde engang. Det er utrolig flot, siger byggelederen.

- Det samlede projekt har været en spændende opgave. En teknisk stor udfordring. Og svært, erkender han og ser bl.a. tilbage på de dage, hvor der blev ”kæmpet” med det knæk i arkitekturen, som er mellem to etager på nybyggeriet ud mod Nørre Havnegade. Også den del lykkedes!  

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2486 7463 | E: info@byenshavn.dk