Bæredygtige byggerier

Ambitionen er at skabe en bæredygtig bydel, der er i verdenseliten hvad angår energi- og ressourceforbrug. Og denne ambition har baggrund i Sønderborgs vision om at skabe økonomisk vækst i Sønderborg-området baseret på en CO2-neutral udvikling. 
 
Målet er for hele kommunen i 2020 at have halveret husstandenes elforbrug og reducere CO2-udledningen med 75 % i forhold til nuværende niveau. I 2029 er målet, at områdets CO2-belastning skal være fuldstændig fjernet. 
 
Byens Havn forventes fuldt udbygget i denne periode og vil kunne skabe en væsentlig show-case for denne udvikling. Bæredygtighed er derfor et af de helt centrale elementer i masterplanen for Byens Havn
Der arbejdes med bæredygtighed inden for tre områder:
• Social bæredygtighed – hvor kodeordet er VIBRANCY
• Økonomisk bæredygtighed – hvor kodeordet er WORLD CLASS
• Miljømæssig bæredygtighed – hvor kodeordet er ZERO CARBON 
 
Disse tre elementer danner tilsammen fundamentet for en bæredygtig udvikling af Byens Havn.
 
Overordnet CO2 neutralitets målsætning: 
• Byens Havn skal på årsbasis være CO2-neutral med hensyn til det totale energiforbrug i bydelen (ekskl. lokal transport), når bydelen er fuld udbygget. 
• Energiforsyning skal så vidt muligt produceres lokalt og skal produceres inden for Region Sønderjylland. 
 
Bygherrer og Sønderborg Havneselskab udarbejder i samarbejde en strategi og plan for det enkelte projekt, så det sikres, at projektet lever op til de overordnede mål for den bæredygtige bydel.