Støber regnvandsbassin

Det forberedende arbejde er indledt på kollegiebyggeriet. Der graves først ud til at støbe et stort bassin til regnvand.

Ny adgangsvej til kasernen

Sønderborg Kommune er i gang med at etablere en ny adgangsvej til kasernen med indkørsel over for Videnshuset.

200 dage uden uheld

Entreprenørfirmaet Hoffmann kan først i februar markere 200 dage uden arbejdsuheld med efterfølgende fravær - om alt går vel.

I 5. etages højde

Byggeriet af elevatortårnet i Hotel Alsik er nu i 5. etages højde. I spa-afsnittet er de sidste bundplader ved at blive støbt, og ud mod vejen ses stueetagen med reception og foyer.

Sønderborg Havneselskab A/S | Alsion 2 | DK-6400 Sønderborg | T: (+45) 2486 7463 | E: info@byenshavn.dk